Màng chống thấm ở đâu


"Màng chống thấm ở đâu". Sản phẩm Màng chống thấm ở đâu là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng tấm hoặc cuộn, có hệ số thấm rất thấp, sử dụng để chống thấm cho công trình. Màng chống thấm ở đâu sử dụng lót đáy bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh.

Màng chống thấm ở đâu có độ bền hàng trăm năm được sử dụng để lót đáy bãi rác thải hợp vệ sinh theo quy trình tiêu chuẩn môi trường nhằm ngăn chặn nước rỉ rác ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường xung quanh, ngăn nước mưa, thu khí ga, ngăn mùi, chống ô nhiễm... (Màng chống thấm ở đâu)Thông tin "Màng chống thấm ở đâu"


Màng chống thấm Cormix

Màng chống thấm Cormix

Màng chống thấm Cormix Màng chống thấm Cormix Autotak là màng chống thấm tự dính được làm từ nhựa bitum chưng cất với nhựa SBS với lớp phủ có dính trên mặt dưới và một lớp đá tự bảo vệ bên trên. Ứng dụng đơn giản và dễ dàng: đặt cuộn màng đã chỉnh đúng