Màng hdpe


"Màng hdpe". Màng hdpe là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp, hóa chất đặc biệt và đặc tính kháng tia cực tím cao, mà hiệu quả cao cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như:

- Màng hdpe được sử dụng tong các bãi chôn lấp chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải nguy hại.

- Màng hdpe giúp Xử lý chất thải động vật ngăn chặn nhiễm bẩn nguồn nước ngầm: BIOGAS...

- Màng hdpe sử dụng trong Nhà máy điện, Xăng Dầu.

- Màng hdpe sử dụng trong Nuôi trồng thủy sản, hồ sản xuất muối, các bể chứa chất thải và hồ chứa nước sạch. (Màng hdpe)Thông tin "Màng hdpe"


Màng chống thấm hdpe xây dựng

Màng chống thấm hdpe xây dựng

Màng chống thấm hdpe xây dựng Màng chống thấm hdpe xây dựng Màng chống thấm hdpe là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm, có hệ số thấm rất thấp, được sử dụng để chống thấm cho công trình. Màng chống thấm hdpe được sử dụng để lót đáy bãi chôn lấp