Thi công màng chống thấm


"Thi công màng chống thấm". Thi công màng chống thấm là những sản phẩm được ưu tiên cho các dự án đòi hỏi phải có lớp lót có độ thấm thấp, hóa chất đặc biệt và đặc tính kháng tia cực tím cao, mà hiệu quả cao cho nhiều ứng dụng, chẳng hạn như:

- Thi công màng chống thấm được sử dụng tong các bãi chôn lấp chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải nguy hại.

- Thi công màng chống thấm giúp Xử lý chất thải động vật ngăn chặn nhiễm bẩn nguồn nước ngầm: BIOGAS...

- Thi công màng chống thấm sử dụng trong Nhà máy điện, Xăng Dầu.

- Thi công màng chống thấm sử dụng trong Nuôi trồng thủy sản, hồ sản xuất muối, các bể chứa chất thải và hồ chứa nước sạch. (Thi công màng chống thấm)Thông tin "Thi công màng chống thấm"


Màng chống thấm hdpe xây dựng

Màng chống thấm hdpe xây dựng

Màng chống thấm hdpe xây dựng Màng chống thấm hdpe xây dựng Màng chống thấm hdpe là sản phẩm Polyme tổng hợp ở dạng cuộn hoặc tấm, có hệ số thấm rất thấp, được sử dụng để chống thấm cho công trình. Màng chống thấm hdpe được sử dụng để lót đáy bãi chôn lấp